– Finalitats

Les finalitats de l’associació són:

  • Fer recerca, investigació i reflexió al voltant de teories i pràctiques pedagògiques, des d’una perspectiva crítica, respectuosa i no autoritària.
  • Promoure l’educació com  l’acompanyament a la persona en els processos    vitals (desenvolupament, aprenentatges, socialització…) des     d’una perspectiva integral, respectuosa, autònoma, autogestionada,    permanent, multidireccional i alliberadora.
  • Donar  suport a mares i pares t i fomentar l’intercanvi de coneixements i experiències entorn a la criança responsable i respectuosa.
  • Promoure activitats, espais i trobades, en ambients preparats per a afavorir     el desenvolupament de la persona i les relacions respectuoses i     solidàries.
  • Difondre el compromís de pràctiques pedagògiques i de criança, responsables , compartides i no autoritàries.
  • Ser   una associació sostenible a nivell de relacions personals, comunicatives i d’autogestió, una associació “familiar”,  i   ajudar a la creació d’altres associacions del mateix caire per fer xarxa social.
Anuncis%d bloggers like this: